Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn.: "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach." POWTÓRNE

Strona archiwalna

 

Gmina Krzepice zamierza zrealizować inwestycję pn. "Budowa dróg gminnych Nr 639025S ul. Prusa i Nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach.". Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Planuje się, że jej realizacja trwać będzie 10 miesięcy od daty podpisania umowy na roboty budowlane. Obecnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy http://bip.krzepice.pl/2039/440/przetarg-nieograniczony-pn-budowa-drog-gminnych-nr-639025s-ul-prusa-i-nr-639021s-ul-orzeszkowej-w-krzepicach.html (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.06.2020 r.). W związku z tym poszukujemy osoby, która posiada stosowne uprawnienia i umiejętności do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Opis usługi, terminy, informacje dotyczące inwestycji i formularz ofertowy zawierają poniższe załączniki.

Treść zapytania wraz z załącznikami 1 i 2

PDFzapytanieII_inw_orzesz_prusa.pdf

Załącznik nr 3 do zapytania:

dokumentacja projektowa ZIPinsp_ninw_orzesz_prusa_zal_3_dok_proj.zip
STWiORB ZIPinsp_ninw_orzesz_prusa_zal_3_STWiORB.zip

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka_otw_ofert_zapII.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

PDFzawiad_wybor_wykonawcy.pdf
 

 

Wersja XML