Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn."Remont drogi gminnej ulicy Solnej na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Szkolnej w Krzepicach."

W związku z zamiarem wyremontowania odcinka ul. Solnej w Krzepicach zapraszamy do składania ofert cenowych.

Treść zapytania, warunki udziału, terminy, projekt umowy i formularz ofertowy zawiera poniższy załącznik:

PDFzapytanie_solna_nakladka.pdf

Uproszczona dokumentacja projektowa:

uwaga, zamiast zaprojektowanej mieszanki AC11S należy ułożyć mieszankę AC8S

PDFopis robót remont drogi Solna Krzepice.pdf
PDFplan orientacyjny Solna Krzepice.pdf
PDFplan sytuacyjny solna krzepice.pdf
PDFprzekrój 1 Solna Krzepice.pdf
PDFprzekrój 2 Solna Krzepice.pdf
PDFprzekrój 3 Solna Krzepice.pdf
PDFspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru ul. Solna.pdf

Przedmiar:

PDFremont ul. Solna Krzepice 2020 przedmiar.pdf
 

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf
 

 

Wersja XML