Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Adaptacja szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach, ul. Mickiewicza 13/17 na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Strona archiwalna

 

Gmina Krzepice zamierza przystosować część szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach na pomieszczenie archiwum Urzędu Miejskiego w Krzepicach. W tym celu konieczne jest wykonanie robót budowlanych. Wszelkie  informacje dotyczące zamówienia zawiera poniższy załącznik.

Treść zapytania

PDFzapytanie_adaptacja_szatni_archiwum_skan.pdf
 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000euro (art.4 pkt 8 ustawy)

 

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka z otwarcia ofert.pdf
 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf
 

Wersja XML