Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 31/2013 zwołana na dzień 18.03.2013r.

 

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc

PDFUchwała Nr 31.234.2013 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Dankowicach Drugich.pdf

PDFUchwała Nr 31.235.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf

PDFUchwała Nr 31.236.2013 w sprawie ustaelenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr 31.237.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała Nr 31.238.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr 31.239.2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia.pdf

PDFUchwała Nr 31.240.2013 w sprawie zmian w b udżecie gminy Krzepice e 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr 31.241.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr 31.242.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2013 r..pdf

DOCNr 243 z dnia 18 marca 2013 w sprawie zmiany uchwały WPF.doc

DOCNr 244 z dnia 18 marca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki.doc

DOCNr 245 z dnia 18 marca 2013 w sprawie przejęcia od powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.doc

DOCNr 246 z dnia 18 marca 2013 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.doc

DOCNr 247 z dnia 18 marca 2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2013.doc

DOCNr 248 z dnia 18 marca 2013 w sprawie wyrażenia intencji likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1 GBP w Krzepicach w Dankowicach Drugich.doc

nowa podstrona, dodana 2013-03-12 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krzepicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2013-03-12
Wersja XML