Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.

Strona archiwalna

 

Gmina Krzepice zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic. Treść zapytania w poniższym linku

PDFzapytanie ofertowe.pdf

PDFzałącznik 1 umowa projekt.pdf

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000euro (art.4 pkt 8 ustawy)

PDF003 notatka z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

PDFzawiadomienie_o_wyborze.pdf
 

Wersja XML