Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 34/2013 zwołana na dzień 20.06.2013r.

 

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc

DOCNr 253 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok..doc

ODTNr 253 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok..odt

DOCNr 254 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2012 rok.doc

DOCNr 255 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzennia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach za rok 2012..doc

DOCNr 256 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2012.doc

PDFUchwała Nr 34.257.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy KRZEPICE w 2013 r oku.pdf

PDFUchwała Nr 34.258.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy KRZEPICE w 2013 r oku.pdf

PDFUchwała Nr 34.259.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy KRZEPICE w 2013 r oku.pdf

PDFUchwała Nr 34.260.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy KRZEPICE w 2013 r oku.pdf

PDFUchwała Nr 34.261.2013 w sprawie zmian w budzecie gminy KRZEPICE w 2013 r oku.pdf

DOCuzasadnienie do uchwał Nr 34.257, 258, 259,260,261.doc

DOCNr 262 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie zmiany uchwały WPF.doc

DOCNr 263 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Krzepicach.doc

DOCNr 264 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Zajączkach Pierwszych.doc

DOCNr 265 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Zajączkach Drugich.doc

PDFUchwała Nr 34.266.2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Krzepice dla niepublicznych przedszkoli .....pdf

PDFUchwała Nr 34.267.2013 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzepice.pdf

DOCUzasadnienie do uchwały Nr 34.267.2013 granice obwodów szkolnych.doc

ODTUzasadnienie do uchwały Nr 34.267.2013 granice obwodów szkolnych.odt

ODTNr 268 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 2 GBP w Krzepicach w Starokrzepicach.odt

DOCNr 268 z dnia 20 czerwca 2013 w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 2 GBP w Krzepicach w Starokrzepicach.doc

nowa podstrona, dodana 2013-06-14 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2013-06-14
Wersja XML