Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 19.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 8 września 2020 roku na godz. 15.00

Termin: 08.09.2020, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r.

  PDFUchwała Nr 19.164.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 roku.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026

  PDFUchwała Nr 19.165.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2020/2021

  PDFUchwała Nr 19.166.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzepice, w roku szkolnym 2020-2021.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Krzepice, obejmującej tereny położone w gminach Krzepice, Rudniki

  PDFUchwała Nr 19.167.2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Krzepice, obejmującej tereny położone w gminach Krzepice, Rudniki.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownego wyboru Sołtysa Sołectwa Dankowice

  PDFUchwała Nr 19.168.2020 w sprawie zarządzenia ponownego wyboru Sołtysa Sołectwa Dankowice.pdf

 7. 7. Sprawozdania, informacje:
  1. 7.1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 7 lipca do 8 września 2020 roku.
 8. 8. Zamknięcie obrad.
Wersja XML