Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 639144S ul. Młyńskiej w Starokrzepicach."

Strona archiwalna

 

Gmina Krzepice zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu odcinka ul. Młyńskiej w Starokrzepicach. Opis zamówienia znajduje się w poniższych dokumentach.

Treść zapytania wraz z projektem umowy:

PDFzapytanie Młyńska.pdf

Uproszczona dokumentacja:

PDFDokumentacja projektowa opis.pdf
PDFDokumentacja projektowa rys1 orientacja.pdf
PDFDokumentacja projektowa rys2 plan sytuacyjny.pdf
PDFDokumentacja projektowa rys3.pdf
PDFDokumentacja projektowa rys4.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru ul. Młyńska.pdf

Formularz oferty:

PDFformularz ofertowy.pdf
 

Poniżej przedstawiamy również przedmiar robót, jednak ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe ma on jedynie charakter informacyjny i nie może być podstawą kalkulacji ceny ofertowej, ani służyć do uzasadniania ewentualnych błędów w wycenie robót.

PDFPrzedmiar.pdf

Notatka z otwarcia ofert

PDFnotatka z otw ofert.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania

PDFunieważnienie.pdf
 

 

Wersja XML