Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.Wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia wzrostu wartości 100 nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.

Strona archiwalna

 


PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf
DOCFormularz oferty - zał. Nr 1.doc
PDFWzór umowy - zał. Nr 2.pdf

PDFnotatka z otwarcia ofert.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf
 

Wersja XML