Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzepice.

Strona archiwalna

 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełniania warunków.doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu GUD.doc
DOCzał. nr 5 do SIWZ - oświadczenie - grupy kapitałowe.doc
PDFzał. nr 6 do SIWZ - oświetlenie dróg wykaz punktów poboru energii.pdf
PDFzał. nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFzał. nr 1 do umowy.pdf
PDFzał. nr 2 do umowy - pełnomocnictwo.pdf

PDFpytania i odpowiedzi.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML