Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 40.2013 zwołana na dzień 14 listopada 2013r.

 

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc

PDFUchwała Nr 40.297.2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz poboru tego podatku.pdf

PDFUchwała Nr 40.298.2013 w sprawie podatku od środkó transportowych na rok 2014.pdf

PDFUchwała Nr 40.299.2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego....pdf

PDFUchwała Nr 40.300.2013 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa....pdf

PDFUchwała Nr 40.301.2013 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr 40.302.2013 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od środków transportowych.pdf

DOCNr 303.2013 z dnia 14 listopada 2013 w sprawie zmiany uchwały 28.212.2012 Rady Miejskiej w sprawie WPF Krzepice na lata 2013-2019.doc

PDFUchwała Nr 40.304.2013 w sprawie zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach.pdf

DOCNr 305 z dnia 14 listopada 2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej .....doc

DOCNr 306 z dnia 14 listopada 2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gmine Krzepice w drodze darowizny udziałów we współwłasności nieruchomosci.doc

DOCNr 307 z dnia 14 listopada 2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiacych włsność Gminy Krzepice.doc

DOCNr z dnia 14 listopada 2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszklanych stanowiacych włąsność Gminy Krzepice.doc

DOCNr z dnia 14 listopada 2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego włąsność Gminy Krzepice.doc

DOCNr z dnia 14 listopada 2013 wyrażenia zgody na wynajęcie lokali mieszklanych i lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.doc
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krzepicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2013-11-08
Wersja XML