Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Budowa dróg gminnych nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Księdza Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa i nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach.

Strona archiwalna

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 aktualny formularz oferty.doc   aktualizacja z dnia 03.11.2020 r.
DOCZał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc
DOCZał. Nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz robót.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz osób.doc
DOCZał. Nr 7 zobowiązanie.doc
PDFZał. Nr 8 wzór umowy.pdf

Dokumentacja projektowa:

PDFPB Bud dróg wraz z odwod w ul Andersa odc2 opis.pdf
ZIPPB Bud dróg wraz z odwod w ul Andersa odc2 rysunki.zip
ZIPPB Bud dróg wraz z odwod w ul Andersa_odc1 Brzozowa Lipowa ks. Stasiewicza w Krzepicach.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz1.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz2.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz3.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz4.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz5.zip
ZIPPB Budowa sieci kanalizacji deszczowej cz6.zip
ZIPProjekt stałej organizacji ruchu drogowego.zip
ZIPPrzedmiary ath.zip   aktualizacja z dnia 03.11.2020 r.
ZIPPrzedmiary PDF.zip   aktualizacja z dnia 03.11.2020 r.
ZIPSTWiOR Bud dróg wraz z odwod w ul Andersa odc2.zip
PDFSTWiOR Bud dróg wraz z odwod w ul Andersa_odc1 Brzozowa Lipowa ks. Stasiewicza w Krzepicach.pdf
PDFSTWiOR budowa kanal deszczowej.pdf
PDFWarunki usunięcia kolizji z siecią elektorenerg.pdf

Zmiany w SIWZ:

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium

PDFInformacja o zmianie treści SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi:

PDFPytania i odpowiedzi.pdf

PDFpytanie i odpowiedź.pdf   06.11.2020 r.

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

Wybór oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML