Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 26 listopada 2020 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 26.11.2020 r. do 02.12.2020 r.

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

 

Krzepice, dn. 25.11.2020 r.

 

PDFZarządzenie Burmistrza Krzepice.pdf
PDFOgłoszenie w sprawie konsultacji.pdf
PDFprojekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice.pdf
PDFProtokół z konsultacji projektu uchwały.pdf
 

Wersja XML