Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 26 listopada 2020 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Konsultacje są prowadzone w dniach od 26.11.2020 r. do 02.12.2020 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 20 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rada@krzepice.pl.

Tryb oraz termin zgłaszania wszelkich uwag opinii został uregulowany w drodze Zarządzenia NR 0050.295.2020 Burmistrza Krzepic z dnia 25 listopada 2020 r.

Burmistrz

Krystian Kotynia

PDFOgłoszenie.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.295.2020 z dnia 25.11.2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.pdf
 

Wersja XML