Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 27 listopada 2020 roku

GKR.6733.010.2020

 

 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że na wniosek Gaz-technologie Sp. z o. o. Aleksandra Żłobińska ul. Sadowa 2, 42-360 Poraj, reprezentującej Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ160 przy ulicach: 11 listopada i Kuźniczka przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 1179, 1185/7, 1185/2, 1185/5 w obrębie Kuźniczka i 1823 w obrębie Zajączki II

            W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Wersja XML