Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - informacja

Informujemy, że od dnia 28.11.2020 r z przyczyn technicznych Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach zostaje zamknięty do odwołania.

Podczas nieobecności pracownika Punktu (PSZOK) prosimy nie zostawiać odpadów pod bramą składowiska.

Wersja XML