Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 22.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 07 grudnia 2020 roku na godz. 8.00

Termin: 07.12.2020, g. 08:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028

  PDFUchwała Nr 22.179.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

  PDFUchwała Nr 22.180.2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 roku

  PDFUchwała Nr 22.181.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 roku.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2021

  PDFUchwała Nr 22.182.2020 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2021.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2021 roku

  PDFUchwała Nr 22.183.2020 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2021 roku.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

  PDFUchwała Nr 22.184.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice

  PDFUchwała Nr 22.185.2020 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krzepice.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

  PDFUchwała Nr 22.186.2020 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

  PDFUchwała Nr 22.187.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.pdf

 11. 11. Sprawozdania, informacje:
  1. 11.1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 15 października do 7 grudnia 2020 roku.
  2. 11.2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady, Burmistrza i pracowników
 12. 12. Zamknięcie obrad.
Wersja XML