• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 43.2014 zwołana na dzień 27 lutego 2014 roku

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc

ODTNr 331 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmsitrza.odt

PDFUchwała.43.333.2014.2014-02-27.pdf

DOCNr 334 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2014 r.doc

DOCNr 335 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych przez Gminę Krzepice kredytów i pożyczek.doc

DOCNr 336 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

DOCNr 337 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.doc

DOCNr 338 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ZDKiM w Krzepicach.doc

DOCNr 339 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2014 roku.doc

PDFUchwała.43.340.2014.2014-02-27.pdf

PDFUchwała.43.341.2014.2014-02-27.pdf

PDFUchwała Nr 43.342.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Krzepice.pdfPDFprojekt uchwały obwieszczenie.pdf

ODTNr 343 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2014 rok.odt

ODTNr 344 z dnia 27 lutego 2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady.odt
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2014-02-24
Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3518098
w tym miesiącu: 45347
dzisiaj: 631