Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 14 grudnia 2020 roku

GKR.6733.011.2020

 

 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Burmistrz Krzepic, zgodnie z art. 53 ust. 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla terenu działki o nr ewid 1136/1 położonej w obrębie Starokrzepice, dla inwestycji pn.: „Budowa przydomowej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym”

            W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia..

Wersja XML