Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 23.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 29 grudnia 2020 roku na godz. 9.00

Termin: 29.12.2020, g. 09:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wystąpienie zaproszonych gości
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 23.188.2020 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r.
 5. PDFUchwała Nr 23.189.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2020 r.pdf
 6.  
 7. 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

   PDFUchwała Nr 23.190.2020 w sprawie budżetu gminy na 2021 r..pdf

  2. b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. c. odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  4. d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. e. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028
  1. a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFUchwała Nr 23.191.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf

  2. b. głosowanie nad projektem uchwały.
 9. 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

  PDFUchwała Nr 23.192.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.pdf

 10. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

  PDFUchwała Nr 23.193.2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.pdf

 11. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nieotrzymanie odpowiedzi na podanie o ponowne zatrudnienie złożone do Dyrektora ZDKiM w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 23.194.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na nieotrzymanie odpowiedzi na podanie o ponowne zatrudnienie złożone do Dyrektora ZDKiM w Krzepicach.pdf

 12. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028
 13. 11. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 07 grudnia do 29 grudnia 2020 roku.
 14. 12. Zamknięcie obrad.
Wersja XML