Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 23 grudnia 2020 roku

GKR.6733.012.2020

 

 

 

Burmistrz Krzepic

informuje 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że na wniosek

Pana Patryka Świtek przedstawiciela firmy PAN-GAZ Częstochowa z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Ogrodowej 65, pełniący funkcję pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Zajączkach Pierwszych oraz Zajączkach Drugich, zlokalizowanej na działkach nr 320 obręb Zajączki Pierwsze i 116, 371/2, 1822/4, 329, 322, 321, 320, 336, 318, 395/2, 731, 1823 w obrębie Zajączki Drugie

            W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia..

Wersja XML