Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zmianie składu Gminnej Rady Seniorów

Burmistrz Krzepic informuje, że na podstawie § 7a. Statutu Gminnej Rady Seniorów przyjętego uchwałą nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu i zmienionego uchwałą nr 22.187.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu został zmieniony skład Gminnej Rady Seniorów.
 

Skład Gminnej Rady Seniorów:

1. Izabela Cieleban-Dzierżan zam. Zajączki Pierwsze

2. Zygmunt Dudkowski zam. Krzepice

3. Eugeniusz Gała zam. Krzepice

4. Jan Jagieła zam. Starokrzepice

5. Alicja Kajkowska zam. Krzepice

6. Wiesława Kudelska zam. Krzepice

7. Barbara Świerczyńska zam. Krzepice

8. Alicja Żołnowska zam. Krzepice


 

Krzepice, 05 stycznia 2021 r.

PDFSkład Gminnej Rady Seniorów.pdf

Wersja XML