Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 24.2021

Obrady rozpoczęto 2021-01-19 o godz. 15:03:05, a zakończono o godz. 18:22:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Mariusz Trawiński
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska


1. Otwarcie obrad. (15:03:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:04:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz


2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 1 (15:48:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwagi Nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (15:50:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 12 (15:54:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 13 (15:57:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (15:58:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Barbara Pilarz

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 14 (15:59:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 15 (16:01:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwagi Nr 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33 (16:03:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 32 (16:05:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 34 (16:06:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 35 (16:18:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 36 (16:19:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 37 (16:26:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (16:27:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Damian Pilarz

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 38 (16:29:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 39 (16:30:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 40 (16:34:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 41 (16:48:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 42 (16:49:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 43 (16:50:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 44 (16:51:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 45 (16:53:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 46 (16:55:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 30.05.2018 do 20.07.2018 Uwaga Nr 47 (16:57:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 26.11.2018 do 14.01.2019 Uwagi Nr 1, 2 (17:00:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 26.11.2018 do 14.01.2019 Uwaga Nr 3 (17:04:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 26.11.2018 do 14.01.2019 Uwaga Nr 4 (17:05:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 10.07.2019 do 30.08.2019 Uwaga Nr 1 (17:07:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 10.07.2019 do 30.08.2019 Uwaga Nr 2 (17:11:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 10.07.2019 do 30.08.2019 Uwaga Nr 3 (17:15:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 27.05.2020 do 14.07.2020 Uwaga Nr 1 (17:19:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 27.05.2020 do 14.07.2020 Uwaga Nr 2 (17:21:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 27.05.2020 do 14.07.2020 Uwaga Nr 3 (17:23:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 27.05.2020 do 14.07.2020 Uwaga Nr 4 (17:24:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 27.05.2020 do 14.07.2020 Uwaga Nr 5 (17:26:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 27.05.2020 do 14.07.2020 Uwaga Nr 6 (17:30:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uwagami złożonymi w okresie od 27.05.2020 do 14.07.2020 Uwaga Nr 7 (17:43:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad uchwałą nr 24.195.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice (17:48:00)

Wyniki imienne:


3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji (17:49:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 24.196.2021 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji (17:59:00)

Wyniki imienne:


4. Sprawozdania, informacje: (17:59:00)

       a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 grudnia 2020 roku do 19 stycznia 2021 roku (17:59:00)


5. Zamknięcie obrad. (18:22:00)


Zakończono sesję (18:22:38)

Wersja XML