Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Krzepice, 11 lutego 2021 roku

GKR.6733.001.2021

 

 

 

Burmistrz Krzepic

informuje 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że na wniosek Pełnomocnika Agnieszki Pałuszki PPHU ,,SANGAZ” Waldemar Pacud  reprezentującej Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy zewnętrznej Φ63 przy ulicach Podkurnia i Dąbrowskiego przewidzianego do realizacji do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 821 i 975 obręb Krzepice

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pok. Nr 11, można się zapoznać z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Wersja XML