Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU - DZIAŁKI BUDOWLANE W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY ULICY MUZNEROWSKIEGO

Strona archiwalna

 

 OGŁOSZENIE

 

    Burmistrz Krzepic działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r.,   poz. 1990 ze zm.) odwołuje następujące przetargi ustne nieograniczone:

  1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krzepicach, w drugiej linii zabudowy ulicy Muznerowskiego, oznaczonej w ewid. gruntów jako działki nr 2827/12 i 2828/12 o pow. 0,1003 ha, ogłoszony na dzień 31 marca 2021 roku na godz 9.00
  2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Krzepicach, w drugiej linii zabudowy ulicy Muznerowskiego, oznaczonej w ewid. gruntów jako działki nr 2827/11, o pow. 0,0999 ha, ogłoszony na ogłoszony na dzień 31 marca 2021 roku na godz 9.30

Powodem odwołania jest wymagana zmiana regulaminu przetargów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach,
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, pokój nr 11, tel. 34/3999-165

                                                                                                                         Burmistrz Krzepic

                                                                                                                         Krystian Kotynia

Wersja XML