Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 25.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 23 marca 2021 roku na godz. 15.00

Termin: 23.03.2021, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r.

  PDFUchwała Nr 25.197.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028

  PDFUchwała Nr 25.198.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych

  PDFUchwała Nr 25.199.2021 w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r.

  PDFUchwała Nr 25.200.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r..pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 25.201.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 10.089.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiot.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

  PDFUchwała Nr 25.202.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 23.192.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok2021.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 2020  roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

  PDFUchwała Nr 25.203.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 22.186.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7.12.2020  roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzepice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 25.204.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku

  PDFUchwała Nr 25.205.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku.pdf

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 25.206.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.pdf

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  PDFUchwała Nr 25.207.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice.pdf

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

  PDFUchwała Nr 25.208.2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.pdf

 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 25.209.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Krzepice.pdf

 15. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

  PDFUchwała Nr 25.210.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach.pdf

 16. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

  PDFUchwała Nr 25.211.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok.pdf

 17. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok

  PDFUchwała Nr 25.212.2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.pdf

 18. 18. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 stycznia do 23 marca 2021 roku.
 19. 19. Zamknięcie obrad.
Wersja XML