Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
DOCZał. Nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZał. Nr 2 JEDZ.doc
PDFZał. Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów 2021 - 2022.pdf
DOCZał. Nr 4 Oświadczenie grupy kapitałowe.doc
DOCZał. Nr 5 Wykaz usług.doc
DOCZał. Nr 6 Wykaz potencjału technicznego.doc
DOCZał. Nr 7 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc
DOCZał. Nr 8 Oświadczenie o aktualności JEDZ.doc
DOCZał. Nr 9 Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc
PDFZał. Nr 10 Wzór umowy.pdf
PDFZał. Nr 11 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
DOCZał. Nr 12 Identyfikator postępowania.doc

PDFinformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML