Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca gazociągu przy ul. gen. Wł. Andersa w Krzepicach

Szanowni Państwo

informuję, że w najbliższym czasie zostanie wybudowany gazociąg przy ul. gen. Wł. Andersa na odcinku ok. 430 m od skrzyżowania z ul. ks. Stasiewicza w kierunku posesji Państwa Prusko. W związku z tym proszę o rozważenie możliwości korzystania z gazu i składanie wniosków o przyłączenie do sieci. Być może wykonanie przyłączy byłoby możliwe jeszcze w czasie trwania robót związanych z budową drogi i kanalizacji deszczowej. Wszelkie informacje o procedurze przyłączenia do sieci znajdują się na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce „Dla Klienta”.

Przebieg trasy gazociągu zawiera następujący plik PDF02_Trasa proj. gazociągu.pdf
 

/-/ Burmistrz Krzepic

 

Informacja PDFinformacja_gaz_Andersa.pdf
 

Wersja XML