Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.

Informacja o unieważnieniu postępowania: PDFzawiad o unieważ.pdf


Informacja z otwarcia ofert: PDFinf z otw ofert.pdf


Gmina Krzepice zaprasza do złożenia ofert cenowych na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dąbrowa w Krzepicach”.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z wymogami art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333))

 2. wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),

 3. wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,

 4. wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem zatwierdzenia,

 5. przygotowanie wniosku o zwolnienie z budowy kanału technologicznego, jeżeli będą ku temu przesłanki,

 6. uzyskanie pozwolenia na budowę.

Szczegóły zapytania, projekt umowy, formularz ofertowy, orientacyjny przebieg drogi zawierają poniższe pliki:

zapytanie wraz z załącznikami nr 1 i 2 PDFzapyt_z_ zał_1_2.pdf

załączniki nr 3 i 4 PDFzał_3_4_do_zapyt.pdf
Dla łatwiejszego przygotowania oferty poniżej formularz ofertowy w oddzielnych plikach:

DOCformularz ofertowy.doc
PDFformularz ofertowy.pdf
 

Wersja XML