Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Muznerowskiego

Informacja o wyborze wykonawcy: PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf


Informacja z otwarcia ofert: PDFinf z otw ofert.pdf


Gmina Krzepice zaprasza do złożenia ofert cenowych na sporządzenie dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – przebudowa odcinka sieci wodociągowej kolidującego z budowanym kolektorem kanalizacji deszczowej w ul. Muznerowskiego w Krzepicach.

W związku z budową sieci kanalizacji deszczowej zachodzi konieczność usunięcia kolizji kolektora kanalizacyjnego z wodociągiem.

Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentów:

 1. projekt dla robót niewymagających pozwolenia na budowę – 4 egzemplarze,

 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 4 egzemplarze,

 3. przedmiar robót – 2 egzemplarze,

 4. kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze.

Dokumentację należy przekazać również w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe pliki:

treść zapytania wraz z załącznikami 1 i 2: PDFzapytanie_zał1_zał2.pdf
załącznik 3: PDFzał3.pdf
załącznik 4: PDFzał4.pdf

Poniżej formularz oferty w formie plików edytowalnych:

DOCformularz_ofertowy.doc
PDFformularz_ofertowy.pdf

Wersja XML