Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Strona archiwalna

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr  0050.358.2021

Burmistrza Krzepic

z dnia 07 kwietnia 2021 roku

 

 

WYKAZ

nieruchomości  lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Krzepic podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

L.p.

Wyszczególnienie

Opis

1

Numer ewidencyjny nieruchomości/położenie

Działka nr 1501/1 obręb 0001 Krzepice

Krzepice ul. Krakowska/Solna

2

Powierzchnia działki w ha

0,1022 ha

3

Numer księgi wieczystej

CZ2C/00033395/4

3

Udział w działce

734/10000

4

Oznaczenie lokalu mieszkalnego

Lokal mieszkalny nr 3  wraz z piwnicą nr 5, ubikacją nr 3 oraz pom. gospodarczym nr 10

w budynku wielolokalowym przy ulicy Solnej 15

w Krzepicach

5

Opis lokalu mieszkalnego wraz

z częściami przynależnymi

  • Lokal mieszkalny o pow. użytkowej  41,2 m2, składający się z: pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki
  • przynależna piwnica o pow. użytkowej 7,6 m2, ubikacja o pow. 1 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,3 m2

6

Wyposażenie  lokalu w instalacje techniczne

Elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Ciepła woda z bojlera. Ogrzewanie etażowe z piecem węglowym usytuowanym w łazience.

7

Udział w częściach wspólnych budynku

 

734/10000

8

Przeznaczenie nieruchomości/ sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Funkcja mieszkaniowa

9

Cena nieruchomości łącznie z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu

66 500,00 złotych

od podanej ceny przysługuje bonifikata w wysokości określonej w Uchwale Rady Miejskiej w Krzepicach

 

 

 

                                                                                                                                                  Burmistrz Krzepic

                                                                                                                                                  Krystian Kotynia

Wersja XML