Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr 5.2015 zwołana na dzień 26 lutego 2015 roku

 

 

 

DOCPostanowienie o zwołaniu sesji.doc

DOCNr 047 z dnia 26 lutego 2015 w sprawie podtrzymania stanowiska.doc

DOCNr 048 z dnia 26 lutego w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.doc

PDFUchwała Nr 049 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice 2015 roku.pdf

DOCNr 050 z dnia 26 lutego 2015 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ZDKiM w Krzepicach.doc

DOCNr 051 z dnia 26 lutego 2015 w sprawie dopłaty w 2015 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.doc

DOCNr 052 z dnia 26 lutego 2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

DOCNr 053 z dnia 26 lutego 2015 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2015 roku.doc

PDFUchwała Nr 054 w sprawie zmiany uchwały ntr XXXI 264 09 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf

DOCNr 055 z dnia 26 lutego 2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krzepice do współpracy w ramach RITSPWŚ...docDOCZałacznik do Uchwały Nr 055 z dnia 26 lutego 2015.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2015-02-20

 

 

 

 

 

Wersja XML