Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nr 27.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach zwołana na dzień 27 kwietnia 2021 roku na godz. 15.00

Termin: 27.04.2021, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Krzepicach

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r.

  PDFUchwała Nr 27.214.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r..pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028

  PDFUchwała Nr 27.215.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej

  PDFUchwała Nr 27.216.2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r.

  PDFUchwała Nr 27.217.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r..pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

  PDFUchwała Nr 27.218.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A..pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie na okres 5 lat umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Domu Strażaka położonego w Krzepicach przy ul. Strażackiej 1

  PDFUchwała Nr 27.219.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie na okres 5 lat umowy najmu lokalu użytkowego znajdujacego sie w budynku Domu Strażaka położonego w Krzep.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice

  PDFUchwała Nr 27.220.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzepice

  PDFUchwała Nr 27.221.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzepice.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół

  PDFUchwała Nr 27.222.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół.pdf

 11. 11. Sprawozdania, informacje:
  1. a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 marca do 27 kwietnia 2021 roku.
  2. b. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 12. 12. Zamknięcie obrad.
Wersja XML