Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRZEPIC o umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej


Krzepice, dnia  22.04.2021

GKR.670.003.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Krzepic

o umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krzepicach modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

       Zgodnie z możliwością zapisaną w art. 7 ust. 16 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020, poz.219) inwestor dokonał modyfikacji i uzupełnienia wniosku o podjęcie uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowie pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowie 60 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Teren inwestycji stanowią działki nr 2598, 2599/1, 2599/2, 2600, 2601/1, 2601/2, 2602 jednostka ewid.: 240602_4 obr. 0001 Krzepice. Czynności proceduralne przewidziane przepisem art. 7 ust. 1-15 wymagają powtórzenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 7 ust. 10 przywołanej ustawy, zawiadamiam o umieszczeniu poniżej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dotyczącego budowy jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowie 52 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową  wraz z załącznikami.

Uwagi z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy oraz adresu można wnosić w postaci papierowej  lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), w terminie do dnia 17.05.2021 roku.

Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

 

 1. PDFKorekta wniosku 22.04.2021.pdf
 2. PDFBatorex-2koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.pdf
 3. PDFBatorex-załącznik1.pdf
 4. PDFPlanowany sposób zagospodarowania koncept 1 .pdf
 5. PDFPlanowany sposób zagospodarowania koncept 2.pdf
 6. PDFLO-0540_do_31-07-2021.pdf
 7. PDFOświadczenie.pdf
 8. PNGOświadczenie.png
Wersja XML