Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia drogowego ulicy gen. Augusta Firldorfa "Nila" w Krzepicach.

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy: PDFzawiadomienie o wyborze Wykonawcy.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Gmina Krzepice zaprasza do składania ofert na budowę oświetlenia drogowego ulicy gen, Augusta Fieldora "Nila" w Krzepicach. Treść zapytania, formularz ofertowy i projekt umowy zawiera plik:

PDFzapytanie.pdf

Dokumentacja projektowa:

PDFA1 Projekt cz opisowa.pdf

PDFA2 Mapa_bip.pdf

PDFA3 Schemat.pdf

Specyfikacja techniczna:

PDFA4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

Przedmiar:

Uwaga, przedmiar ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie może on być podstawą do kalkulacji ceny ofertowej, ani służyć do uzasadniania ewentualnych błędów w wycenie robót.

PDFprzedmiar_bip.pdf

Poniżej formularz ofertowy w wersjach edytowalnych.

DOCformularz ofertowy.doc
PDFformularz ofertowy.pdf
 

 

 

 

Wersja XML