Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Burmistrz Krzepic, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. Wykonanie corocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń placów zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Krzepice”.

 

Szczegóły zapytania, projekt umowy, formularz ofertowy zawierają poniższe pliki:

PDFZaproszenie do składania ofert.pdf

PDFFormularz ofertowy.pdf

ODTFormularz ofertowy.odt
PDFwzór umowy.pdf
PDFKlauzula RODO.pdf
 

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

 

Krzepice, 23 kwietnia 2021 r.

Wersja XML