Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe w sprawie pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.

PDFzawiadomienie o wyborze Wykonawcy.pdf
 

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Gmina Krzepice zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”. Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy i projekt umowy zawiera plik - PDFzapytanie INI.pdf
Pozostałe załączniki:

Dokumentacja projektowa - ZIPzal3 Projekt budowlany.zip
Program prac konserwatorsko budowlanych - ZIPzal4 Program prac konserwatorsko-budowlanych.zip
Foto po I etapie - ZIPzal5 Foto po I etapie.zip
Specyfikacja - PDFSTWiOR.pdf

Przedmiar dla II etapu robót - PDFPrzedmiar robót.pdf
 

Poniżej formularz ofertowy w osobnych plikach:

DOCform_ofertowy.doc
PDFform_ofertowy.pdf
 

Pod linkiem http://bip.krzepice.pl/2319/440/remont-budowlano-konserwatorski-synagogi-w-krzepicach-etap-ii.html można zapoznać się z przebiegiem postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
 

Wersja XML