Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 27.2021

Obrady rozpoczęto 2021-04-27 o godz. 15:04:58, a zakończono o godz. 17:56:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Czesława Dudek
 10. Marian Rutkowski
 11. Alicja Chęcińska

1. Otwarcie obrad. (15:04:00)

Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 2 Podjęcie uchwały nr 27.215.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r. (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba, Bożena Kozak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mariusz Droś, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Mariusz Trawiński

Wystąpienie Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury (15:09:40)

Nastąpiła zmiana quorum (15:11:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka

 

Nastąpiła zmiana quorum (15:36:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Damian Pilarz

 

Wystąpienie Radnego Powiatu Kłobuckiego Józefa Boreckiego (15:51:00)

 

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r. (16:05:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 27.214.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r. (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Barbara Pilarz, Mateusz Kluba, Damian Pilarz, Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

Głosowanie nad uchwałą nr 27.215.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r. (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 (16:47:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 27.216.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Grzegorz Mońka, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Czesława Dudek, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Ryszard Wolak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (16:57:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 27.217.2021 w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej (16:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Czesława Dudek, Mateusz Kluba, Mariusz Droś
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r. (16:59:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 27.218.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2021 r. (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Damian Pilarz, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (17:01:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 27.219.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości objętych granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (17:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Domu Strażaka położonego w Krzepicach przy ul. Strażackiej 1 (17:04:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 27.220.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego (17:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Damian Pilarz, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (17:07:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 27.221.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzepice (17:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Rafał Balcerzak, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Marian Rutkowski, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzepice (17:11:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 27.222.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzepice (17:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Marian Rutkowski, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Ryszard Wolak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół (17:13:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 27.223.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów szkół (17:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Ryszard Wolak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marlena Brodziak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Damian Pilarz, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

11. Sprawozdania, informacje: (17:23:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 marca do 27 kwietnia 2021 roku. (17:23:00)

b. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 r. (17:50:00)

12. Zamknięcie obrad. (17:56:00)

Wersja XML