Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty 2012 rok

 

Nr aktu Data podjęcia                                          Nazwa aktu/ treść  aktu                                        

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 22.160.2012  8 maja 2012        Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu
Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Krzepicach.
 13 czerwca 2012 r.

 

  Nr aktu    Data podjęcia                               Nazwa aktu/ treść  aktu                           

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 22.161.2012  8 maja 2012  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr 09.054.2011 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 kwietnia 2011 r. w sprawie 
"Wieloletniegoprogramu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Krzepice na lata 2010-2015".
 13 czerwca 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia      Nazwa aktu/ treść  aktu      

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 24.178.2012 20 września 2012 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków udzielenia
bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 5 listopada 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia Nazwa aktu/ treść  aktu

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 24.180.2012  20 września 2012

 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków korzystania  z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielemi zarządzającym jest Gmina Krzepice.

 5 listopada 2012 r.

 

Nr aktu

Data podjęcia                                   Nazwa aktu/ treść  aktu                                          

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 24.182.2012  20 września 2012  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyznanych przez Gminę Krzepice
nagród i wyróżnień  dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej.
 5 listopada 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                            Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 25.186.2012  30 października 2012

 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podatku od środków
transportowych na rok 2013.

 8 listopada 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                              Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 25.187.2012  30 października 2012  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości na 2013 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień
podatkowych
.
 8 listopada 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                               Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 25.188.2012  30 października 2012  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie poboru łącznego zobowiązania
pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od
nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla
inkasentów w 2013 roku.
 8 listopada 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                            Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 25.189.2012  30 października 2012  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy w 2013 roku.
 8 listopada 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                               Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 25.192.2012  30 października 2012  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Krzepice na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.
 12 grudnia 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 25.193.2012  30 października 2012  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Krzepice.
 12 grudnia 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 26.195.2012  29 listopada 2012  w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2012 r.  6 grudnia 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 26.196.2012  29 listopada 2012  w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2012 r.  6 grudnia 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 26.197.2012  29 listopada 2012  w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2012 r.  6 grudnia 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 26.198.2012  29 listopada 2012  w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2012 r.  6 grudnia 2012 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 28.210.2012  20 grudnia 2012  w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2012 roku.  9 stycznia 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

 28.211.2012  20 grudnia 2012  w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.  28 stycznia 2013 r.

 

Nr aktu Data podjęcia                                             Nazwa aktu/ treść  aktu                                              

Data publikacji
w Dzienniku Urzędowym

       

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2012-10-02

 

 

 

Wersja XML