Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe (powtórne) na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

W uzupełnieniu zamieszczam pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

PDFpozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych.pdf

 

Gmina Krzepice powtórnie zaprasza do składania ofert na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”. Treść zapytania, projekt umowy i formularz ofertowy zawiera plik - PDFzapytanie ofertowe (powtórne).pdf

Pozostałe załączniki:

- dokumentacja projektowa - ZIPzal3 Projekt budowlany.zip
- program prac konserwatorsko budowlanych - ZIPzal4 Program prac konserwatorsko-budowlanych.zip
- foto po I etapie - ZIPzal5 Foto po I etapie.zip

 

Poniżej formularz ofertowy w osobnych plikach:

DOCformularz ofertowy.doc
PDFformularz ofertowy.pdf

 

Pod linkiem http://bip.krzepice.pl/2319/440/remont-budowlano-konserwatorski-synagogi-w-krzepicach-etap-ii.html można zapoznać się z przebiegiem postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

 

Wersja XML