Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe (powtórne) nr 3 na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf


Informacja z otwarcia ofert: PDFinf z otwarcia ofert3.pdf


Gmina Krzepice po raz trzeci zaprasza do składania ofert na usługę nadzoru archeologicznego w czasie realizacji II etapu zadania pn. „Remont budowlano – konserwatorski synagogi w Krzepicach”. Treść zapytania, projekt umowy i formularz ofertowy zawiera plik - 

PDFzapytanie nadz archeolog nr 3.pdf


Pozostałe załączniki:

- dokumentacja projektowa - ZIPzal3 Projekt budowlany.zip
- program prac konserwatorsko budowlanych - ZIPzal4 Program prac konserwatorsko-budowlanych.zip
- foto po I etapie - ZIPzal5 Foto po I etapie.zip

- pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych (zał. nr 6) - PDFpozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych.pdf
 

 

Poniżej formularz ofertowy w osobnych plikach:

DOCformularz ofertowy.doc
PDFformularz ofertowy.pdf
 

 

Pod linkiem http://bip.krzepice.pl/2319/440/remont-budowlano-konserwatorski-synagogi-w-krzepicach-etap-ii.html można zapoznać się z przebiegiem postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Wersja XML