Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z Sesji nr 28.2021

Obrady rozpoczęto 2021-05-31 o godz. 15:01:48, a zakończono o godz. 16:49:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Bożena Kozak
 6. Ryszard Wolak
 7. Barbara Pilarz
 8. Mariusz Droś
 9. Damian Pilarz
 10. Czesława Dudek
 11. Marian Rutkowski
 12. Alicja Chęcińska

1. Otwarcie obrad. (15:01:00)

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r. (15:03:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:04:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Grzegorz Mońka
 

Głosowanie nad uchwałą nr 28.224.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2021 r. (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Alicja Chęcińska, Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Czesława Dudek, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Mateusz Kluba, Mariusz Droś
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice (15:17:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 28.225.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzepice (15:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mateusz Kluba
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (15:22:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 28.226.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Damian Pilarz, Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

5. Sprawozdania, informacje: (15:33:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 kwietnia do 31 maja 2021 roku. (15:33:00)

6. Zamknięcie obrad. (16:49:00)

Wersja XML