Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont drogi gminnej nr 639182S na długości ok. 850 m.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - PDFzawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf


Informacja z otwarcia ofert - PDFinf z otwarcia ofert.pdf


Odpowiedź na pytanie - PDFodpowiedź na pytania.pdf


Gmina Krzepice zaprasza do składania ofert na sporządzenie uproszczonej dokumentacji projektowej dla robót niewymagających pozwolenia na budowę - remont drogi gminnej nr 639182S na długości ok. 850 m.

 

Szczegółowy opis zamówienia, warunki udziału, termin i sposób składania ofert, wzór umowy zawiera plik:

PDF012 droga stanki.pdf

Załącznik graficzny:

PDFzał3.pdf
 

Formularz ofertowy:

DOCformularz ofertowy.doc

PDFformularz ofertowy.pdf

 

Wersja XML