Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej 2014 r.

 

PDFUchwała Nr 3.031.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek i terminu płatności opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr 3.030.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr 3.029.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Krzepice na 2015-2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr 3.028.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr 3.027.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie usytalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.pdf

 PDFUchwała Nr 3.026.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.pdf

 PDFUchwała Nr 3.025.2014 z 30 grudnia 2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.pdf

 PDFUchwała Nr 3.024.2014 z 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFUchwała nr 2.023.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.pdf

PDFUchwała nr 2.022.2014. z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała nr 2.021.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2014-2019.pdf

PDFUchwała nr 2.020.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 2.019.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 2.018.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 2.017.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 2.016.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 2.015.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 2.014.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 2.013.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 2.012.2014 z dnia 18 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała nr 2.011.2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy ZOZ Kłobuck.pdf

 PDFUchwała Nr 1.010.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr 1.009.2014 z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr 1.008.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr 1.007.2014 z 27 listopada 2014 w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.pdf

PDFUchwała Nr 1.006.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego.pdf

PDFUchwała Nr 1.005.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.pdf

PDFUchwała Nr 1.004.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.pdf

PDFUchwała Nr 1.003.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetu, Finanasów i Handlu.pdf

PDFUchwała Nr 1.002.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 1.001.2014 z 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 49.406.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 41.314.2013 dot. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFUchwała Nr 49.405.2014 z 20 listopada 2014 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego..pdf

PDFUchwała Nr 49.404.2014 z dnia 20listopada 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr 49.403.2014 z 20 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr 49.402.2014 z 20 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr 48.401.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.pdf

PDFUchwała Nr 48.400.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr 48.399.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie dodatku energetycznego.pdf

PDFUchwała Nr 48.398.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.pdf

PDFUchwała Nr 48.397.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 25.192.2012.pdf

PDFUchwała Nr 48.396.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie podziału Gminy Krzepice na obwody głosowania.pdf

PDFUchwała Nr 48.395.2014 z 9 października 2014 w sprawie przekazania środków dla Policji.pdf

PDFUchwała Nr 48.394.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 41.313.2013 Rady Miejskiej.pdf

PDFUchwała Nr 48.393.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie.pdf

PDFUchwała Nr 48.392.2014 z 9 października 2014 w sprawie zmian w budżecie.pdf

PDFUchwała Nr 48.391.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf

PDFUchwała Nr 48.390.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf

PDFUchwała Nr 48.389.2014 z 9 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie.pdf

PDFUchwała Nr 48.388.2014 z dnia 09.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014r.pdf

PDFUchwała Nr 48.387.2014 z 9 października 2014 roku dot. rozpatrzenia wezwania do naruszenia prawa.pdf

PDFUchwała Nr 47.386.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.pdf

PDFUchwała Nr 47.385.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.pdf

PDFUchwała Nr 47.384.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 41.313.2013.pdf

PDFUchwała Nr 47.383.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Gminę Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 47.382.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 47.381.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 47.380.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 47.379.2014 z 31 lipca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf

PDFUchwała Nr 46.378.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr 46.377.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie nadania nazw ulic.pdf

PDFUchwała Nr 46.376.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 40.300.2013.pdf

PDFUchwała Nr 46.375.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwału Nr 41.313.2013.pdf

PDFUchwała Nr 46.374.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 46.373.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Krzepic.pdf

PDFUchwała Nr 46.372.2014 z 23 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr 45.371.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr 45.370.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr 45.369.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Krzepice.pdf

 PDFUchwała Nr 45.368.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krzepice nieruchomości w drodze darowizny.pdf

PDFUchwała Nr 45.367.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie ustalenia stawek w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała Nr 45.366.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie regulaminu targowiska w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 45.365.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.pdf

PDFUchwała Nr 45.364.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dot. utworzenia GOK w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 45.363.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2013.pdf

PDFUchwała Nr 45.362.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminne Biblioteki Publicznej w Krzepicach za 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr 45.361.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów w sołectwie Zajączki Pierwsze.pdf

PDFUchwała Nr 45.360.2014 z dnia 22.05.2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 40.300.2013 RM w Krzepicach z dnia 14.11.2013r w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr 45.359.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2014-2019.pdf

PDFUchwała Nr 45.358.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu Gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr 45.357.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr 45.356.2014 z 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 45.355.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr 45.354.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian z budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr 45.353.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr 45.352.2014 z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf

PDFUchwała Nr 44.351.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwału Nr 40.300.2013.pdf

PDFUchwała Nr 44.350.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie określenia przystanków autobusowych.pdf

PDFUchwała Nr 44.349.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wyborach Parlamentarnych.pdf

PDFUchwała Nr 44.348.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwału Nr 41.314.2013.pdf

PDFUchwała Nr 44.347.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków funduszu sołeckiego..pdf

PDFUchwała Nr 44.346.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr.41.313.2013.pdf

PDFUchwała Nr 44.345.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 44.344.2014 z 27 marca 2014 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodników.pdf

PDFUchwała Nr 43.343.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.pdf

PDFUchwała Nr 43.342.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr 43.341.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 43.340.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFUchwała Nr 43.339.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 24.180.2012 dot. korzystania z przystanków autobusowych.pdf

PDFUchwała Nr 43.338.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf

PDFUchwała Nr 43.337.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie dotacji przedmiotowej do ZDKiM w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 43.336.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie dopłaty do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.pdf

PDFUchwała Nr 43.335.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zaciągniecia kredytu.pdf

PDFUchwała Nr 43.334.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.pdf

PDFUchwała Nr 43.333.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice.pdf

PDFUchwała Nr 43.332.2014 z 27 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf

PDFUchwała Nr 43.331.2014 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza.pdf

PDFUchwała Nr 42.330.2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dot. programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf

PDFUchwała Nr 42.329.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu Pomoc gminy w zakresie dożywiania.pdf

PDFUchwała Nr 42.328.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie udzelenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr 42.327.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie udzelenia pomocy finansowej dla Powiatu.pdf

PDFUchwała Nr 42.326.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Zajączki Drugie.pdf

PDFUchwała Nr 42.325.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie udzelenia dotacji dla OSP w Krzepicach.pdf

PDFUchwała Nr 42.324.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 41.313.2013.pdf

PDFUchwała Nr 42.323.2014 z 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr 42.322.2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie w 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr 42.321.2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały 36.283.2013.pdf

nowa podstrona, dodana 2014-01-23 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 2014-01-23
Wersja XML