Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Przemysłowej w Krzepicach.

Informacja o unieważnieniu postępowania PDFzawiadomienie o unieważnieniu.pdf


Informacja z otwarcia ofert PDFinf z otwarcia ofert.pdf


Gmina Krzepice zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, którego przedmiotem jest budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Przemysłowej w Krzepicach.

Treść zapytania wraz z drukiem ofertowym i projektem umowy zawiera plik: PDFzapytanie i zał nr 1 nr 2.pdf.

Załącznik graficzny zawiera plik: PDFzałącznik nr 3.pdf

Poniżej formularz ofertowy w osobnych plikach:

DOCformularz ofertowy.doc
PDFformularz ofertowy.pdf
 

Wersja XML