Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z Sesji nr 29.2021

Obrady rozpoczęto 2021-07-06 o godz. 15:02:22, a zakończono o godz. 19:25:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Mateusz Kluba
 2. Rafał Balcerzak
 3. Marlena Brodziak
 4. Roman Kudelski
 5. Grzegorz Mońka
 6. Bożena Kozak
 7. Ryszard Wolak
 8. Barbara Pilarz
 9. Mariusz Droś
 10. Damian Pilarz
 11. Czesława Dudek
 12. Marian Rutkowski
 13. Alicja Chęcińska

1. Otwarcie obrad (15:02:00)

2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania (15:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Bogdan Napieraj
 

3. Wystąpienie zaproszonych gości (15:06:00)

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji (15:06:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.227.2021 (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (4):
  Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Bogdan Napieraj, Damian Pilarz
 • PRZECIW (7):
  Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Rafał Balcerzak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Grzegorz Mońka, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku (15:15:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.228.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Mariusz Droś, Damian Pilarz, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Marlena Brodziak, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (15:25:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.229.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową na parterze, budowa pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa 52 garaży w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Rafał Balcerzak, Grzegorz Mońka, Bożena Kozak, Mariusz Droś, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Mateusz Kluba, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (15:30:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.230.2021 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marian Rutkowski, Roman Kudelski, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Marlena Brodziak, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Ryszard Wolak, Mateusz Kluba
 • PRZECIW (1):
  Bogdan Napieraj
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Damian Pilarz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy (15:56:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.231.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Droś, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice (16:12:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.232.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krzepice (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Pilarz, Alicja Chęcińska, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Ryszard Wolak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba, Rafał Balcerzak, Czesława Dudek, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku (16:16:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.233.2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzepice w 2021 roku (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Mariusz Droś, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Czesława Dudek, Marlena Brodziak, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice (16:20:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.234.2021 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzepice (16:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Bożena Kozak, Marian Rutkowski, Rafał Balcerzak, Damian Pilarz, Barbara Pilarz, Czesława Dudek, Grzegorz Mońka, Roman Kudelski, Mariusz Droś, Mateusz Kluba, Marlena Brodziak, Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (16:54:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.235.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Droś, Alicja Chęcińska, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak, Bożena Kozak, Grzegorz Mońka, Marian Rutkowski, Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Ryszard Wolak, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Roman Kudelski, Czesława Dudek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzepice (16:58:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.236.2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzepice (17:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Czesława Dudek, Ryszard Wolak, Alicja Chęcińska, Roman Kudelski, Mateusz Kluba, Barbara Pilarz, Marlena Brodziak
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Mońka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Mariusz Droś, Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (17:25:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.237.2021 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (17:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Bogdan Napieraj, Damian Pilarz, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Mariusz Droś, Barbara Pilarz, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Grzegorz Mońka, Marlena Brodziak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Rafał Balcerzak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Gminną Radę Seniorów w Krzepicach i Krzepickie Towarzystwo Regionalne (17:29:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.238.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Gminną Radę Seniorów w Krzepicach i Krzepickie Towarzystwo Regionalne (17:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Roman Kudelski, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Bożena Kozak, Alicja Chęcińska, Grzegorz Mońka, Rafał Balcerzak, Mateusz Kluba, Marian Rutkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Damian Pilarz, Bogdan Napieraj, Marlena Brodziak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków zawartych w piśmie z dnia 11.05.2021 r. (17:32:00)

Głosowanie nad uchwałą nr 29.239.2021 w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków zawartych w piśmie z dnia 11.05.2021 r. (17:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Chęcińska, Rafał Balcerzak, Barbara Pilarz, Mariusz Droś, Grzegorz Mońka, Damian Pilarz, Marlena Brodziak, Ryszard Wolak, Czesława Dudek, Roman Kudelski, Marian Rutkowski, Bożena Kozak, Mateusz Kluba
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bogdan Napieraj
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mariusz Trawiński

17. Sprawozdania, informacje: (17:37:00)

a. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 01 czerwca do 06 lipca 2021 roku (17:37:00)

18. Zapytania mieszkańców, wolne wnioski i oświadczenia z zachowaniem reżimu sanitarnego (18:49:00)

19. Zamknięcie sesji. (19:25:00)