Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki podatkowe i opłaty

Uchwały podatkowe na 2022 rok

PDFuchwala-nr-342592021-w-sprawie-ustalenia-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-2022rok.pdf
PDFuchwala-nr-342602021-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-przyjmowanej-jako-podstawa-obliczenia-podatku-rolnego-na-obszarze-gminy-w2022roku.pdf
PDFuchwala-nr-342612021-w-sprawie-podatku-od-srodkow-transportowych-na-rok-2022.pdf
 

Uchwały podatkowe na 2021 rok

PDFuchwala-nr-221802020-w-sprawie-ustalenia-stawek-podatku-od-nieruchomosci-na-2021rok.pdf
PDFuchwala-nr-221812020-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-przyjmowanej-jako-podstawa-obliczenia-podatku-rolnego-na-obszarze-gminy-w2021roku.pdf
PDFuchwala-nr-221822020-w-sprawie-podatku-od-srodkow-transportowych-na-rok-2021.pdf
 

Uchwały podatkowe na 2020 rok

PDFUchwała nr 13.104.2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf
PDFUchwała nr 13.105.2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2020 roku.pdf
PDFUchwała nr 13.106.2019 w sprawie podatku od środkó transportowych na rok 2020.pdf
PDFUchwała nr 13.107.2019 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa ....pdf
PDFUchwała nr 13.108.2019 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.pdf
 

WZORY DEKLARACJI  I  INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami

PDFIN-1-informacja na podatek od nieruchomosci.pdf
PDFZIN-1-załącznik do informacji o nieruchomościach.pdf
PDFZIN-2-załącznik do informacji o nieruchomościach.pdf
PDFZIN-3-załącznik do informacji o nieruchomościach.pdf


Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz załącznikami

PDFDN-1-deklaracja na podatek od nieruchomosci.pdf

PDFZDN-1-załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci.pdf
PDFZDN-2-załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci.pdf

 

Informacja w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami

PDFIR-1-informacja o gruntach.pdf
PDFZIR-1-załącznik do informacji o gruntach.pdf
PDFZIR-2-załącznik do informacji o gruntach.pdf
PDFZIR-3-załącznik do informacji o gruntach.pdf
 

Deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami

PDFDR-1-deklaracja na podatek rolny.pdf
PDFZDR-1-załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf
PDFZDR-2-załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf
 

Informacja w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami

PDFIL-1- informacja o lasach.pdf
PDFZIL-1-załącznik do informacji o lasach.pdf
PDFZIL-2-załącznik do informacji o lasach.pdf
PDFZIL-3-załącznik do informacji o lasach.pdf
 

Deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami

PDFDL-1-deklaracja na podatek leśny.pdf
PDFZDL-1-załącznik do deklaracji na podatek leśny.pdf
PDFZDL-2-załącznik do deklaracji na podatek leśny.pdf
 

 

 

OPŁATA za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej

PDFOPŁATA za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej.pdf
 

Interpretacje podatkowe

PDFInterpretacja podatkowa.pdf

 

Wzory formularzy podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf
PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf
PDFInformacja w sprawie podatku leśnego.pdf
PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
PDFInformacja w sprawie podatku rolnego.pdf
 

Uchwały podatkowe na 2019 rok

PDFUchwała nr 2.009.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 2.010.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obniżenia podatku rolnego.pdf
PDFUchwała nr 2.011.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok.pdf
PDFUchwała nr 2.012.2018 z 6 grudnia 2018 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.pdf
PDFUchwała nr 3.025.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie poboru zobowiązania pieniężnego podatków w drodze inkasa i ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów.pdf
PDFUchwała nr 3.026.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dot. podatków od środków transportowych na 2019 rok.pdf
 

 

Uchwały podatkowe na 2018 rok

PDFUchwała nr 31.279.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 31.280.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018.pdf
PDFUchwała nr 31.281.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr 31.282.2017 z 16 listopada 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w 2018 r.pdf
 

Uchwały podatkowe na 2017 rok

PDFUchwała nr 22.217.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf
PDFUchwała nr 22.218.2016 z 9 listopada 2017 w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok.pdf
PDFUchwała nr 22.219.2016 z 9 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.pdf
 

Uchwały Podatkowe na 2016 r.

PDFUchwała Nr 13.120.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomościna 2016 r.PDF
PDFUchwała Nr 13.121.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie obniżenia średnie ceny skupu żytaw 2016 r.PDF
PDFUchwała Nr 13.122.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 r.PDF
PDFUchwała Nr 13.126.2015 z 1 grudnia 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.PDF
 

Uchwała Nr 17.122.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.pdf

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf
PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf
PDFInformacja w sprawie podatku leśnego.pdf
PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
PDFInformacja w sprawie podatku rolnego.pdf

Uchwały wprowadzające stawki podatkowe i inne opłaty na 2015 rok

PDFUchwała Nr 49.404.2014 z dnia 20listopada 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr 49.403.2014 z 20 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr 49.402.2014 z 20 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.pdf

 Uchwały wprowadzające stawki podatkowe i inne opłaty na 2014 rok

PDFUchwała Nr 40.299.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.pdf 

 PDFUchwała Nr 40.298.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr 40.297.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.pdf

Uchwały wprowadzające stawki podatkowe i inne opłaty na 2013 rok

 Uchwała nr 25.186.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.pdf

  Uchwała nr 25.187.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych.pdf

 Uchwała nr 25.189.2012 z dnia 30.10.2012r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy w 2012r.pdf

Uchwały wprowadzające stawki podatkowe i inne opłaty na 2012 rok

PDFUchwała Nr 15.104.2011 z dnia 8 listopada 2011 roku ws obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.pdf

PDFUchwała nr 15.103.2011 z dnia 8 listopada ws podatku od środków transportowych na 2012 rok.pdf

PDFUchwała Nr 15.102.2011 z dnia 8 listopada 2011 r. ws ustalenia stawek podatku od nieruchomosci na 2012 rok.pdf

Uchwały wprowadzajace stawki podatkowe i inne opłaty na 2011 rok

PDFUchwała nr 393 z dnia 9 listopada 2010 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku.pdf

PDFUchwała nr 392 z dnia 21 października 2010 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011.pdf

PDFUchwała nr 370 z dnia 21 września 2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych.pdf

Uchwały wprowadzające  stawki podatkowe i inne opłaty na 2008 r.

Nr 0330 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV- 247-2004 RM z dnia 30.11.2004 w sprawie określenia wzorów formularzy w wymiarach podatkowych .docZałącznik do uchwały 330.doc

Nr 0099 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r., poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych..doc

Nr 0100 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy..doc

Nr 0101 z dnia 19 listopada 2007 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008..doc

Nr 0114 z dnia 5 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

Uchwały wprowadzające  stawki podatkowe i inne opłaty na 2007r.

Nr 0419 z dnia 26 października 2006 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów na 2007 rok, poboru tego podatku oraz zwolnień podatkowych.doc

Nr 0420 z dnia 26 października 2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.doc

Nr 0421 z dnia 26 października 2006 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007.doc

Nr 0016 z dnia 5 grudnia 2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.docZałącznik do uchwały Nr 16.doc

Uchwały wprowadzające  stawki podatkowe i inne opłaty na 2006r.

Nr 0325 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów na 2006 rok, poboru tych podatków oraz zwolnień podatkowych.doc

Nr 0326 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od srodków transportowych na 2006 rok.doc

Nr 0328 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2006 r.doc

Nr 0338 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.docZałącznik do uchwały 338.doc

Uchwały wprowadzające  stawki podatkowe i inne opłaty na 2005r.

Nr 0241 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości., podatku od posiadania psów na 2005 r. poboru tych podatków oraz zwolnień podatkowych.doc

Nr 0243 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia cenyskupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.doc

Nr 0242 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005.doc

Nr 0244 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2005 rok.doc

Nr 0256 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.doc

 

informację wytworzył(a): Rada Miejska
za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
data wytworzenia: 2004 r.
 
 
Wersja XML