Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe (drugie) na sporządzenie dokumentacji dla budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Przemysłowej w Krzepicach.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf z otwarcia ofert.pdf


Gmina Krzepice powtórnie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, którego przedmiotem jest budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Przemysłowej w Krzepicach. Termin wykonania dokumentacji został wydłużony do 18.10.2021 r. Dodano konieczność uzgodnienia dokumentacji z TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Gliwice. Zgłoszenia budowy dokona Gmina Krzepice we własnym zakresie.

Treść zapytania wraz z drukiem ofertowym i projektem umowy zawiera plik: PDF008 ośw przemysłowa drugie zapytanie.pdf

Załącznik graficzny zawiera plik: PDFzałącznik nr 3.pdf

Poniżej formularz ofertowy w osobnych plikach:

DOCformularz ofertowy.doc
PDFformularz ofertowy.pdf
 

Wersja XML