Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na dostawę nowej posypywarki mieszaniny piasku z solą do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Krzepice

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy: PDFzawiadomienie o wyborze Wykonawcy.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Gmina Krzepice zaprasza do złożenia ofert na dostawę nowej posypywarki mieszaniny piasku z solą do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Gminy Krzepice.

Treść zapytania wraz z drukiem ofertowym i specyfikacją techniczną zawiera plik: PDFzapytanie ofertowe + zał. nr 1 - 2.pdf

Projekt umowy: PDFzał. nr 3 - projekt umowy.pdf

Poniżej formularz ofertowy w osobnych plikach:

PDFzał. nr 2 - formularz cenowo-ofertowy.pdf
DOCzał. nr 2 - formularz cenowo-ofertowy.doc
 

Wersja XML