• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy

PDFWydatki bieżące szkół i przedszkoli, a subwencja i liczba uczniów w latach 2013-2017.pdf
PDFWydatki bieżące szkół, a subwencja i liczba uczniów w latach 2013-2017.pdf
PDFŹródła finansowania zadań z zakresu oświaty w latach 2013-2017.pdf
 

Na 2019 r.

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta i Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 3.018.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFBudżet Gminy Krzepice na 2019 rok w ujęciu opisowym i graficznym.pdf


Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

PDFBilans łaczny jedn. budż. i zakł. budż. 2018.pdf
PDFBIlans skonsolidowany 2018.pdf
PDFBilans wykonanie budżetu 2018.pdf
PDFInformacja dodatkowa Gmina Krzepice.BES.BES.pdf
PDFRachunek zyskow i strat 2018.pdf
PDFZestawienie zmian funduszu 2018.pdf
 

Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urząd Miejski w Krzepicach za 2018 rok

PDFbilans jedn. budżt. Urząd Miejski za 2018.pdf
PDFInformacja dodatkowa Urząd Miejski za 2018 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2018.pdf
PDFZestawienie zmian funduszu Urząd Miejski za 2018 .pdf
 

 

Na 2018 r.

PDFZałożenia do budżetu Gminy Krzepice na 2018 r..pdf

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Krzepice.pdf
PDFUchwała nr 32.302.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.pdf

Na 2017 r.

PDFUchwała z 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok.pdf
PDFUchwała z 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągnietych zobowiązań.pdf
PDFUchwała nr 24.224.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017.PDF
PDFUchwała nr 25.233.2017 z 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. budżetu gminy na 2017 rok.pdf
 

Na 2016 r.

PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu na 2016 r.pdf
 

PDFUchwała Nr 14.135.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok.PDF
 

 Na 2015 r.

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.pdf

Uchwała Nr 3.028.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku  w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

 

Na 2014 r.

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice.pdf

Uchwała Nr 41.312.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.pdf

 

Na 2013 r.
 

PDFOpinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Krzepice.pdf

PDFOpinia RiO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu..pdf

Uchwała Nr 28.211.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013.pdf

Na 2012 r.

PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu .pdf

Uchwała Nr 19.130.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.pdf

Na 2011 r.
 

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.770.767 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Krzepice.pdf
 

 Uchwała nr 21 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.pdf

Nr 0050.034.2011 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2010.pdf

Podmiot udostępniający: Burmistrz Krzepic
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zdzisława Majorek
Data wytworzenia: 01.03.2011

 

 

 

 
 
Wersja XML

Urząd Miejski w Krzepicach
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
tel. 34 317 51 72
fax 34 317 51 72
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3523844
w tym miesiącu: 51093
dzisiaj: 306